Powodzie i podtopienia

Co roku na wiosnę pojawia się ten sam problem, który dotyka bardzo wiele osób – powódź i podtopienia. Niestety z każdym kolejnym rokiem przekonujemy się, że zapewnienia władzy o tym, że zabezpieczą tereny zalewowe, by w przyszłości sytuacja się nie powtórzyła, są nieprawdziwe. Jednak najbardziej oburzające jest to, że na terenach tych ciągle stawiane są nowe domy a władze wydają pozwolenia na to, by tereny te przeznaczone były pod zabudowę.

Niestety bezmyślność i chęć wzbogacenia się nie zważa nawet na ludzką krzywdę. A co zadziwia jeszcze bardziej niektóre osoby, decydujące się na zamieszkanie w takich miejscach wiedzą o tym, że to ryzyko. Ryzykują nie tylko majątkiem ale i zdrowiem. A ubezpieczyciele niechętnie podpisują umowy z właścicielami takich działek.

Niestety jeśli pozwolenie na budowę na terenach zalewowych zostało wydane nie pomoże tu nawet budownictwo inżynieryjne [titan.com.pl] i wiedza samych architektów, gdyż nie można poradzić nic na siłę żywiołu. A nawet jeśli powódź nie powtórzy się w następnych latach istnieje ryzyko, że odrodziły się źródła, które będą biły podtapiając piwnice i szkodząc fundamentom.


A samo osuszanie fundamentów [ekodocieplenia.com] jest możliwe dzięki nowym technologiom i specjalistycznym urządzeniom. Jednak jest to kosztowne i oczywiście nie gwarantuje tego, że sytuacja nie powtórzy się w przyszłości. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest po prostu zmiana miejsca zamieszkania. Jednak to decyzja bardzo trudna, kosztowna i bardzo niewiele rodzin decyduje się na taki krok.

Postawa władz zadziwia wręcz – wydawane są pieniądze na pomoc dla poszkodowanych a być może kwoty te wystarczyłyby na umocnienie wałów lub meliorację tych terenów. Co roku wały wzmacniane są dopiero gdy poziom wody niebezpiecznie wzrośnie.

Podobne artykuły:

Nowoczesne budownictwo i technologie