Obdarowywanie się prezentami

oryginalne prezenty

Obdarowywanie się prezentami jest wręcz wpisane w naturę człowieka. Wszyscy ludzie, niezależnie od tego w jakiej epoce żyją, jakiej są płci, do jakiej przynależą kultury posiadają te same uniwersalne potrzeby. Jedną z nich jest potrzeba przynależności.

Człowiek dba o swoje dobre imię w grupie, w której czuje się bezpiecznie i „swojo”. Dawanie upominków jest więc metodą na zagwarantowanie sobie poczucia akceptacji i szacunku innych. Na samym początku, w zamierzchłych czasach ludzie prowadzili wzajemną wymianę dóbr. Nie istniał wtedy pieniądz i zajmowanie się tego typu handlem było jedynym sposobem na zapewnienie sobie jedzenia czy potrzebnych surowców. Mogłoby się wydawać, że różne bibeloty, które dziś sobie dajemy, nie mają żadnego związku z tamtejszą dystrybucją dóbr.

Czy jednak nie jest tak, że trudno dziś mówić o tym, że wszystkie te oryginalne prezenty są dawane jedynie z dobroci serca, a ich wręczenie stanowi nic więcej, jak tylko bezinteresowny gest? Gdyby spróbować zbadać tę sprawę bardziej dogłębnie moglibyśmy znaleźć szereg powodów, dla których ludzie kupują sobie prezenty i jeszcze więcej korzyści, jakich sami dzięki przekazaniu prezentu doświadczają.

Co już zostało wspomniane, obdarowywanie się prezentami wpisało się w naszą tradycję i służy nie tylko uprzyjemnieniu życia przyjaciela, lecz także pozwala nam wypełnić społeczną normę i zadbać o swoją przynależność w grupie. Po drugie szczęście w oczach drugiej osoby i nas bardzo cieszy. Ewolucja tak nas zaprogramowała, abyśmy z radością dbali nie tylko o siebie, ale też o cały gatunek ludzki. Po trzecie w końcu, w dobie konsumpcjonizmu ludzie zwyczajnie lubią buszować po sklepach, przeglądać różne oferty, nawet jeśli nie dla siebie.

Temat prezentów jest ze społecznego punktu widzenia niezwykle złożony i ciekawy.

Zobacz też: Bibeloty, oryginalne prezenty | Snob-Shop.pl