Bezpieczeństwo podczas pracy na wysokości

prace na wysokościPrace wysokościowe należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych i przede wszystkim wymagających prac w ogóle. Nie mogą one być wykonywane przez każdego. Do ich uprawiania potrzebne są odpowiednie przygotowania, uprawnienia oraz szkolenia (rockmaster.com.pl/).

Oczywiste jest, że prace wysokościowe powinny, a raczej muszą być wykonywane przez osoby nie posiadające lęku wysokości. W przeciwnym razie, realizacje zleceń i praca sama w sobie nie byłaby możliwa. Lęk wysokości jest jednym z elementów, które wpływają na bezpieczeństwo podczas wykonywania tego typu prac. Bez pewności siebie, pewnego stawiania kroków na wysokości i pewnego wykonywania swoich obowiązków, praca ta nie miałaby możliwości bytu. Odpowiednie przygotowanie, sprawność fizyczna oraz silna psychika stanowią podstawę bezpiecznej pracy na wysokości. Jednak nie możemy zapominać o elementach zabezpieczających pracowników z zewnątrz i podtrzymujących ich podczas tej ryzykownej pracy.

Takim elementem jest wszelkiego rodzaju sprzęt asekuracyjny, który zabezpiecza osoby pracujące wysoko przed upadkiem. Najbardziej znanym i zawsze (przynajmniej tak powinno być) stosowanym rodzajem sprzętu asekuracyjnego są szelki bezpieczeństwa (polecamy na Rockmaster)

. Pracownik wysokościowy podczas wszelkich prac montażowych, budowlanych, konserwatorskich zawsze powinien być ubrany w takie szelki. Upadki z wysokości są niezwykle częstą przyczyną bardzo ciężkich, a nawet śmiertelnych wypadków. Dlatego też, podczas wykonywania prac wysokościowych, powinny zostać zachowane szczególne środki ostrożności. Natomiast szelki bezpieczeństwa powinny stanowić nieodłączny element ubioru każdego pracownika wysokościowego.

Główną rolę szelek stanowi optymalny rozkład sił na poszczególne części ciała, jakie powstają podczas powstrzymywania spadania oraz ograniczanie powstawania wszelkich obrażeń pracownika. Kolejną rolę, jaką pełnią szelki bezpieczeństwa jest utrzymywanie pionowej pozycji ciała pracownika podczas ewentualnego spadania, z nogami w dół, co zapobiega wszelkim obrażeniom głowy i tym samym zwiększa możliwość ograniczenia obrażeń i wyjścia cało z upadku. Szelki bezpieczeństwa są dostosowywane oraz dopasowywane indywidualnie do każdego pracownika oraz do pracy przez niego wykonywanej. Bowiem wykonując pracę na wysokości i w dodatku przy dużych temperaturach, wszelki sprzęt w tym szelki bezpieczeństwa, jakim posługuje się pracownik, powinien być wytworzony z materiałów odpornych na wysokie temperatury. Dzięki temu, szelki bezpieczeństwa mogą dobrze pełnić swoje funkcje, nawet w ekstremalnych warunkach. Pamiętajmy, że zachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa i dostosowywanie się do wymogów prac ekstremalnych, zwiększa komfort i bezpieczeństwo każdej pracy, a zwłaszcza tej na wysokości.