Badanie motywacji pracowników

motywacja

Wiadomym jest, że dla dyrektora lub prezesa każdej firmy najważniejsze jest to, jak wydajni są jego pracownicy. Owszem, można powiedzieć wprost, że najważniejszy jest zysk, no ale ten przecież jest wypracowany bezpośrednio przez zatrudniane osoby. Oczywiście, taki dyrektor lub prezes ani osobiście swoich pracowników nie ocenia, ani też w żaden sposób ich do pracy nie motywuje.

Ma od tego swoich ludzi, kierowników poszczególnych działów, którzy to mają ekipy pod sobą i z ich pracy się rozliczają. To na głowie kierownika spoczywa więc ten obowiązek, by jego ludzie pracowali jak najwydajniej i stanowili zgrany i dobrze dobrany zespół. By pomóc sobie w tym zadaniu, mogą oni przeprowadzić na przykład badanie motywacji pracowników. Wyjdzie z niego nie tylko to, jaki jest ogólny poziom motywacji całego zespołu, poszczególnych pracowników z osobna, ale także jaki jest ich typ motywacji – przykładowo, czy jest ona zewnętrzna lub wewnętrzna.

To bardzo ważne, ponieważ różnych ludzi powinno się stymulować różnymi środkami, by wykrzesać z nich jak najwięcej.

Na jednych na przykład działać będzie jedynie kwestia wypłaty czy innych gratyfikacji finansowo-rzeczowych, na innych doskonale wpłynie system ocen pracowniczych, czyli coś w rodzaju rankingu wskazującego który z pracowników dawał z siebie najwięcej i o ile jest lepszy od innych w różnych aspektach. Dla nich ważna jest bowiem sama pochwała, wyróżnienie i poczucie, że są firmie potrzebni, że stanowią ważne ogniwo dobrze zgranego zespołu.